<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6485507110841630705\x26blogName\x3d\x27+Better+Sweet+\x27\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://nuraisyah-nabilah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nuraisyah-nabilah.blogspot.com/\x26vt\x3d1867625905787222339', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
cuti !
Isnin, 19 November 2012 // 6:25 PG //
Assalamualaikum , apa khabar awak semua ? Umm , bosan sungguh :D Hahaha .. Keje aku masa cuti nii menghadap laptop je lah nampak nyee . Kihkihkih ! Bilik dah lah tak kemas lagi . Ehh , tu pun nak cite ke ? HAHA ! Tahun depan 2013 kan ? Perlu ke aku naik tingkatn 2 ? Aku taknak .. Seriously aku cakap , aku akan rindu masa tingkatan 1 , tapi aku lebih rindukan masa darjah 6 , nak buat macam mane kan umur makin bertambah bukannye makin berkurang . Itulah yang dinamakan kehidupan . Just teruskan dengan penuh usaha dan mendapat keberkatan Yang Maha Esa :)« OLD